Kerkraad en Gemeente Struktuur

Die Kerkraad is die hoof besluitnemende liggaam van die gemeente. Dit bestaan uit die bedieningsleiers en leraars