Getuienis is die roeping van elke gelowige in elke aspek van ons leef wêreld