Bank besonderhede

NG Gemeente Magalieskruin-Pretoria

ABSA

Tjek rekening
Takkode: 632005
Rekening nommer: 090 590 537